« REFER A FRIEND » actie

Breng een vriend(in) aan en
ontvang een beloning tot 450€ bruto.

Onze huishoudhulpen zijn de geknipte personen om andere kandidaat huishoudhulpen te overtuigen ons team te versterken. Zij raken sowieso vrienden die dezelfde aanpak van het vak delen alsook de spirit van XLG.

Doel :

XLG wenst haar leden te motiveren en te belonen wanneer ze bijdragen tot de groei van het bedrijf door aanwervingen op lang termijn te stimuleren.

Principe :

Voor elke vriend(in) aangeworven tussen 15/10/2021 en 31/12/2021 waarvan de kandidatuur werd aangebracht door één van onze huishoudhulpen in dienst vanXLG , zal deze laatste beloond worden met 3 bruto premies, voor zover hij/zij aan de voorwaarden van deze actie voldoet.

Beloning :

1 premie van 150€ bruto indien de nieuwe huishoudhulp nog steeds in dienst is na 3 maand.
1 premie van 150€ bruto indien de nieuwe huishoudhulp nog steeds in dienst is na 6 maand.
1 premie van 150€ bruto pro-rata* indien de nieuwe huishoudhulp nog steeds in dienst is na 12 maand.
De uitbetaling gebeurt via de loonfiche van de maand volgend op het verloop van de vereiste anciënniteit.

* de 150€ worden pro-rata berekend in functie van het prestatiepercentage van de 6 laatste maanden. Het prestatiepercentage is het % van (werkdagen + feestdagen + verlofdagen) / theoretische contractuele uren.

Voorwaarden :

 • De aangebrachte huishoudhulp moet recent aangeworven zijn door XLG.
 • De nieuwe huishoudhulp moet nog steeds in dienst zijn na het verloop van  de 3, 6 en 12 maand ancienniteit.
 • De nieuwe huishoudhulp zit niet in een opzegperiode.
 • De aanbrengende huishoudhulp moet nog steeds in dienst zijn na het verloop van de 3, 6 en 12 maand ancienniteit. In geval van arbeidsongeschiktheid wordt de premie uitbetaald via de loonfiche van de maand van de terugkeer naar het werk.
 • Vanaf haar indiensttreding zal de nieuwe huishoudhulp zelf ook actief mogen deelnemen aan de “Refer a friend” actie.

Follow-up:

 • Speciale aandacht wordt geschonken aan de kwaliteit van de kandidatuur van de nieuwe huishoudhulp.
 • Wanneer de nieuwe huishoudhulp aangeworven wordt, meldt hij/zij door wie hij/zij werd aangebracht. De aanbrengende huishoudhulp bevestigt dit.
 • Het kantoor dat aanwerft kijkt na of de nieuwe huishoudhulp niet was tewerkgesteld bij een ander bedrijf of kantoor van XLG.
 • De samenwerking met de nieuwe huishoudhulp zal geevalueerd worden vóór het verloop van elk termijn van respectievelijk 3, 6 en 12 maand.
 • Wanneer de vervaldata van 3, 6 of 12 maand bereikt zijn, bevestigt het kantoor waar de nieuwe huishoudhulp werkt de ancienniteit en de uitkering van de premie aan het kantoor waar de aanbrengende huishoudhulp werkt. De verschillende kantoren communiceren met elkaar om de betaling van de premies correct uit te voeren.
 • XLG behoudt zich het recht voor om deze “Refer a friend” actie op elkt moment op te schorten of te wijzigen.

Voorwaarden

 • De aangebrachte huishoudhulp moet recent aangeworven zijn door XLG.
 • De nieuwe huishoudhulp moet nog steeds in dienst zijn na het verloop van  de 3, 6 en 12 maand ancienniteit.
 • De nieuwe huishoudhulp zit niet in een opzegperiode.
 • De aanbrengende huishoudhulp moet nog steeds in dienst zijn na het verloop van de 3, 6 en 12 maand ancienniteit. In geval van arbeidsongeschiktheid wordt de premie uitbetaald via de loonfiche van de maand van de terugkeer naar het werk.
 • Vanaf haar indiensttreding zal de nieuwe huishoudhulp zelf ook actief mogen deelnemen aan de “Refer a friend” actie.

Follow-up:

 • Speciale aandacht wordt geschonken aan de kwaliteit van de kandidatuur van de nieuwe huishoudhulp.
 • Wanneer de nieuwe huishoudhulp aangeworven wordt, meldt hij/zij door wie hij/zij werd aangebracht. De aanbrengende huishoudhulp bevestigt dit.
 • Het kantoor dat aanwerft kijkt na of de nieuwe huishoudhulp niet was tewerkgesteld bij een ander bedrijf of kantoor van XLG.
 • De samenwerking met de nieuwe huishoudhulp zal geevalueerd worden vóór het verloop van elk termijn van respectievelijk 3, 6 en 12 maand.
 • Wanneer de vervaldata van 3, 6 of 12 maand bereikt zijn, bevestigt het kantoor waar de nieuwe huishoudhulp werkt de ancienniteit en de uitkering van de premie aan het kantoor waar de aanbrengende huishoudhulp werkt. De verschillende kantoren communiceren met elkaar om de betaling van de premies correct uit te voeren.
 • XLG behoudt zich het recht voor om deze “Refer a friend” actie op elkt moment op te schorten of te wijzigen.
Wenst u een huishoudhulp te bekomen ?

Wenst u een huishoudhulp te bekomen ?

Dank u voor het invullen van het online formulier.

Frequentie van bezoeken
Bent u al geregistreerd als gebruiker van dienstencheques bij Pluxee (voorheen Sodexo)?
Papier of elektronisch?
GDPR