ABONNEMENT

Zoals u weet, maakt ons land op sociaal-economisch vlak een moeilijke periode door. Helaas werd de dienstenchequesector hierbij niet gespaard, en dit om volgende redenen:

 • De stijgende inflatie geeft meteen aan met welke problemen wij te kampen hebben.
 • De daaruit voortvloeiende automatische indexering van de lonen wordt niet volledig gecompenseerd door de regionale overheden, die hun tussenkomst per dienstencheque slechts gedeeltelijk indexeren. Dit betekent dat de dienstenchequebedrijven bij elke indexering voor een kwart moeten bijdragen.
 • Bovendien hebben de huishoudhulpen vorig jaar, via een sectorakkoord, een extra loonsverhoging van 1,1% gekregen en een nieuwe indexering van 0,4% zal binnenkort worden doorgevoerd.

De rendabiliteit van de dienstenchequebedrijven is uiterst laag geworden

 • Aangezien de prijs van de dienstencheque sinds 2014 niet meer verhoogd werd, is de rendabiliteit van de dienstenchequebedrijven uiterst laag geworden.
  • Bovendien is de anciënniteit van de huishoudhulpen sinds het begin van het systeem toegenomen, waardoor een groter deel van de werknemers in een hogere loonschaal belandt.
  • Anderzijds dwingt het tekort aan huishoudhulpen, die steeds moeilijker aan te werven zijn, de dienstenchequebedrijven ertoe hun werknemers extralegale voordelen te bieden zodat zij niet naar de concurrentie overstappen.
  • En daar blijft het niet bij … De coronacrisis zette een serieuze hak in het activiteitsvolume en bracht een drastische stijging van het absenteïsme met zich mee.
  • De federale regering heeft zopas besloten het medisch attest voor korte afwezigheden af te schaffen.
  • Bedrijven met een groot aantal langdurige zieken moeten bijdragen in een preventiefonds.
  • De transportkosten van de huishoudhulpen zijn in de loop der jaren ook gestegen, en de meeste klanten willen hun huishoudhulp behouden, zelfs wanneer zij verhuist en een grotere afstand moet afleggen.

  Om al deze redenen en volgens een recente studie, was één op drie dienstenchequebedrijven reeds in 2019 verlieslatend. Deze konden hun alsmaar stijgende vaste kosten, de lonen van hun kantoorbedienden en de huur van hun gebouwen niet langer dekken.  Dit is de reden waarom de overblijvende merken hun klanten extra kosten zijn beginnen aanrekenen. Hoewel dit op het eerste gezicht verrassend kan lijken, wordt deze praktijk door de wetgever toegestaan en is het kennelijk de enige manier om de winstgevendheid op korte termijn te verbeteren.

  Tot nu toe heeft XLG er alles aan gedaan om geen extra kosten in rekening te moeten brengen. Om alsnog een kwaliteitsservice te blijven aanbieden, mogen wij echter de administratieve ondersteuning van onze kantoorbedienden (beheer van de cheques en klantendossiers, planning, communicatie, sociale documenten, …) niet over het hoofd zien, evenmin als de opleiding en voortdurende coaching van uw huishoudhulp.

  Daarom zijn wij, helaas verplicht om over te schakelen naar een forfaitaire abonnementsprijs. Er zijn drie abonnementsformules beschikbaar. Twee ervan bieden kortingsbonnen om op de website shop.xlg.eu natuurlijke en ecologische schoonmaakproducten te bestellen die veilig zijn voor uw huishoudhulp. Alles bij elkaar genomen worden uw extra kosten op deze manier gecompenseerd.

  In deze context wordt u vriendelijk verzocht een bijlage bij de overeenkomst die ons verbindt, te ondertekenen. Wees ervan overtuigd dat de extra kosten overeenkomen met reële en redelijke uitgaven, die uitsluitend bedoeld zijn om trouw te blijven aan onze missie als maatschappelijk geëngageerd bedrijf en om onze activiteiten op een duurzame en kwalitatieve manier voort te zetten. Door het abonnementsgeld bovenop de prijs van de dienstencheque te betalen, draagt u bij tot de handhaving van het dienstenchequesysteem, bedoeld om huishoudhulpen een arbeidscontract te bieden alsook een loon, een pensioen en sociale zekerheid in geval van ziekte of ongeval. Hiervoor onze dank namens hen.

  Indien u nadere informatie wenst kan u een mail versturen naar contract@xlg.eu
  Ons team staat klaar om u verder te helpen.

Wenst u een huishoudhulp te bekomen ?

Wenst u een huishoudhulp te bekomen ?

Dank u voor het invullen van het online formulier.

Frequentie van bezoeken
GDPR